Dante

Dante en de kosmos

‘O, hoe schieten mijn woorden tekort en hoe zwak zijn zij om de voorstelling die ik in mijn hoofd heb tot uitdrukking te brengen! En deze voorstelling zelf is in verhouding tot wat ik in werkelijkheid zag zo miniem dat het woord schamel er al haast te sterk voor is.’ Aldus schrijft Dante in De 

Continue Reading →

Heic1401a-Abell2744-20140107

De oerknal, of: hoe kosmologen de oorsprong van alles ontrafelen.

De oerknaltheorie geeft antwoord op een van de grootste vragen die wij onszelf kunnen stellen: waar komen we vandaan? Het wetenschappelijke antwoord van die vraag is van het type waar onze ingebakken nieuwsgierigheid continu naar hunkert. Deze kosmologische zoektocht naar onze oorsprong dient daarom misschien geen enkel materieel nut, maar is toch een van de 

Continue Reading →