cern_1

Speuren naar de kleinste bouwstenen van onze werkelijkheid

Veel fundamenteler onderzoek dan het werk van deeltjesfysici is in de wetenschap bijna niet mogelijk. Deze in bijzonder klein grut gespecialiseerde natuurkundigen speuren immers letterlijk naar de bouwblokken van de gehele werkelijkheid. En daarmee hebben zij de afgelopen jaren behoorlijk mooie resultaten geboekt. Op 8 oktober geeft deeltjesfysicus Ivo van Vulpen (UvA/NIKHEF) op onze tweede Avond van 

Continue Reading →