hieroglyph

De beeldtaal van hiërogliefen

De oud-Egyptische hiërogliefen werden meer dan 3.000 jaar gebruikt om de taal te schrijven van de bewoners van de Egyptische Nijlvallei. Het werd gebruikt voor de dagelijkse administratie, religieuze teksten, medische instructies en voor gebruik in het hiernamaals. In de loop der tijd veranderde de gesproken taal, maar het hiërogliefenschrift onderging relatief weinig verandering. Hierdoor 

Continue Reading →