hieroglyph

De beeldtaal van hiërogliefen

De oud-Egyptische hiërogliefen werden meer dan 3.000 jaar gebruikt om de taal te schrijven van de bewoners van de Egyptische Nijlvallei. Het werd gebruikt voor de dagelijkse administratie, religieuze teksten, medische instructies en voor gebruik in het hiernamaals. In de loop der tijd veranderde de gesproken taal, maar het hiërogliefenschrift onderging relatief weinig verandering. Hierdoor kon een Egyptische schrijver of priester in de oudheid met relatief weinig moeite de teksten van zijn voorouders van een millennium geleden teruglezen.

Hiërogliefen waren in de eerste plaats het notatiesysteem voor de Egyptische taal, net zoals het Latijnse alfabet dat voor ons is. Maar wat hiërogliefen uniek maakt, is hun sterke visuele aspect: het zijn tegelijkertijd gestileerde afbeeldingen van dingen in de Egyptische leefomgeving. Hiermee is het hiërogliefenschrift niet alleen een systeem om taal op te schrijven, maar een cultuurdrager die ons een idee kan geven over hoe de oude Egyptenaren hun (ideale) wereld zagen.

Op 5 februari tijdens de Nutteloze Avond in de DOKA van het Volkshotel in Amsterdam zal Suzanne Knauff laten zien hoe het hiërogliefenschrift in elkaar zit en hoe het werd gebruikt, met speciale aandacht voor de vraag wat hiërogliefen ons kunnen vertellen over de Egyptische cultuur.